Sverigedemokraternas skuggbudget 2010

Sverigedemokraternas viktigaste satsningar

  • En kraftig skattesänkning för att jämna ut skillnaderna mellan löntagare och pensionärer.
  • Ökat stöd till trygghetsboenden och en reform för höjd matkvalitet.
  • Satsning på läkarutbildningen, specialistsjuksköterskor och administrativ personal.
  • Satsningar på vuxenutbildning, ökad vuxennärvaro och förbättrad studie- och yrkesvägledning i skolan.
  • Stärkta ersättningsnivåer i a-kassan och sjukförsäkringen.
  • En höjning av föräldrapenningen, underhållsstödet, barntillägget för studerande samt bostadsbidraget för ensamstående föräldrar.
  • Utökade medel till polis- och åklagarmyndigheterna, domstolsväsendet och kriminalvården.
  • Påbörjad återuppbyggnad av försvaret genom stärkt förbandsverksamhet och beredskap samt återinförande av värnplikten. Samtidigt genomförs en successiv avveckling av insatserna i bland annat Afghanistan och Kosovo.

Finansiering av satsningarna

Grunden för välfärd och trygghet är arbete. Av den anledningen tar Sverigedemokraterna sikte mot full sysselsättning och vill samtidigt motverka såväl den borgerliga regeringens lönedumpningspolitik som vänsterkartellens bidragslinje. Sverigedemokraternas jobbskapande politik innebär framför allt satsningar på småföretagande, ökad matchning på arbetsmarknaden samt forskning och utveckling. Även en mer ansvarsfull invandringspolitik är en viktig faktor för att klara sysselsättningen. Invandringen måste kraftigt begränsas för att inte fylla på det redan befintliga överutbudet av arbetskraft.

Med Sverigedemokraternas mer restriktiva invandringspolitik skapas dessutom ett reformutrymme redan första året genom en minskning av asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent. Denna reform får ordentligt genomslag tredje året och sammanlagt sparar vi här 78 miljarder under budgetperioden.

Vi väljer också att lägga det idag ineffektiva biståndet på en nivå motsvarande 0,7 procent av BNI – den nivå som rekommenderas av FN. Samtidigt effektiviserar vi biståndet genom att mer än fördubbla anslaget till FN:s flyktingorgan,UNHCR, och genom miljösatsningar i den fattigare delen av världen. På biståndssidan sparar vi 29,5 miljarder under budgetperioden.

Sverigedemokraternas skuggbudget visar vi att det går att genomföra välfärds- och trygghetssatsningar och samtidigt behålla jobbskatteavdraget och dessutom göra ytterligare skattesänkningar, framförallt för pensionärerna.

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.